سوییچ های سری 6500E سیسکو

سوییچ های Core ، 6500 و 6500E بسیار قوی و نیرومند در لایه اصلی یا همان Core شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.

سوییچ های سری 2960 سیسکو

این سری سوییچ ها در شبکه های entry-level enterprise ، Mid-Market و Small Office مورد استفاده قرار می گیرند

سوئیچ 3560

سوییچ 3560 جزو سوییچ های Enterprise-Class می باشد.