نوع نمایش :
مقایسه
مرکز تلفن یستار مدل Yeastar MYPBX E1 - Yeastar MYPBX E1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3650-24PS-L  - 3650-24PS-L
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3650-24PS-L

3650-24PS-L

سوئیچ سیسکو C3650-24PS-L از سری سوئیچ های 3650 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3650-24PS-S - سوئیچ سیسکو C3650-24PS-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3650-24PS-S

سوئیچ سیسکو C3650-24PS-S

سوئیچ سیسکو C3650-24PS-S از سری سوئیچ های 3650 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-48T-S - C3850-48T-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-48T-S

C3850-48T-S

سوئیچ سیسکو C3850-48T-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3650-24FS-S - 3650-24FS-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3650-24FS-S

3650-24FS-S

سوئیچ سیسکو C3650-24FS-S از سری سوئیچ های 3650 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-24T-S - 3850-24T-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-24T-S

3850-24T-S

سوئیچ سیسکو C3850-24T-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-24T-L - 3850-24T-L
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-24T-L

3850-24T-L

سوئیچ سیسکو C3850-24T-L از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-24S-S - C3850-24S-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-24S-S

C3850-24S-S

سوئیچ سیسکو 3850-24S-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-48T-L  - 3850-48T-L
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-48T-L

3850-48T-L

سوئیچ سیسکو C3850-48T-L از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-484P-S  - 3850-484P-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-484P-S

3850-484P-S

سوئیچ سیسکو C3850-48P-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-12XS-E - 3850-12XS-E
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-12XS-E

3850-12XS-E

سوئیچ سیسکو 3850-12XS-E از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-24P-S - 3850-24P-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-24P-S

3850-24P-S

سوئیچ سیسکو 3850-24P-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-12S-S - 3850-12S-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-12S-S

3850-12S-S

سوئیچ سیسکو 3850-12S-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
بلندگوی 5 وات سقفی تحت شبکه مگاتلMegatel SCS5  - Megatel SCS5 SIP Ceiling Speaker
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بلندگوی 5 وات سقفی تحت شبکه مگاتلMegatel SCS5

Megatel SCS5 SIP Ceiling Speaker

بلندگوی 5 وات سقفی تحت شبکه مگاتلMegatel SCS5 مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
850000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
بلندگوی 20 وات ستونی تحت شبکه مگاتلMegatel WSS20  - Megatel WSS20
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بلندگوی 20 وات ستونی تحت شبکه مگاتلMegatel WSS20

Megatel WSS20

بلندگوی 20 وات ستونی تحت شبکه مگاتلMegatel WSS20 مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
آمپلی فایر 240 وات تحت شبکه مگاتل Megatel SA240  - Megatel SA240
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آمپلی فایر 240 وات تحت شبکه مگاتل Megatel SA240

Megatel SA240

آمپلی فایر 240 وات تحت شبکه مگاتل Megatel SA120 مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
1670000
2507000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
آمپلی فایر 120 وات تحت شبکه مگاتل Megatel SA120  - Megatel SA120
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آمپلی فایر 120 وات تحت شبکه مگاتل Megatel SA120

Megatel SA120

آمپلی فایر 120 وات تحت شبکه مگاتل Megatel SA120 مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
1670000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
اینترکام تصویری ویپ مگاتلMegatel SVII1  - Megatel SVII1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینترکام تصویری ویپ مگاتلMegatel SVII1

Megatel SVII1

اینترکام تحت شبکه مگاتل مدل SVII1 دارای دکمه تماس فوری می باشد.
2337000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
اینترکام تصویری ویپ مگاتل با صفحه نمایش و کلید شماره گیری Megatel SVIIWKD1  - Megatel SVIIWKD1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینترکام تصویری ویپ مگاتل با صفحه نمایش و کلید شماره گیری Megatel SVIIWKD1

Megatel SVIIWKD1

اینترکام تحت شبکه مگاتل مدل SVIIWK1 دارای دوربین ، صفحه کلید شماره گیری و صفحه نمایشگر می باشد.
2550000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
اینترکام صوتی ویپ مگاتل بدون صفحه شماره گیری Megatel SVI1  - Megatel SVI1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینترکام صوتی ویپ مگاتل بدون صفحه شماره گیری Megatel SVI1

Megatel SVI1

اینترکام تحت شبکه مگاتل مدل SVI1 دارای دکمه تماس فوری می باشد.
1700000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
اینترکام صوتی ویپ مگاتل با صفحه شماره گیری Megatel SVIWK1  - Megatel SVIWK1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینترکام صوتی ویپ مگاتل با صفحه شماره گیری Megatel SVIWK1

Megatel SVIWK1

اینترکام تحت شبکه مگاتل مدل SVIWK1 دارای دکمه تماس فوری و صفحه کلید شماره گیری می باشد.
1912000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن صنعتی ویپ Megatel SWPT1 - Megatel SWPT1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن صنعتی ویپ Megatel SWPT1

Megatel SWPT1

گوشی تلفن صنعتی تحت شبکه مگاتل SWPT1 مناسب برای کارخانه ها و محیط های صنعتی می باشد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کنسول رو میزی مگاتل با صفحه نمایش و کلید شماره گیری Megatel SVDC1  - Megatel SVDC1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کنسول رو میزی مگاتل با صفحه نمایش و کلید شماره گیری Megatel SVDC1

Megatel SVDC1

کنسول رومیزی تحت شبکه مگاتل مدل SVDC1 دارای دکمه تماس فوری و صفحه کلید شماره گیری و صفحه نمایشگر می باشد.
0
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...