جستجو
515000 0
توسط مارک :

ATA

نوع نمایش :
مقایسه
مبدل آنالوگ آلوین Allwin H120S  - Allwin H120S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ آلوین Allwin H120S

Allwin H120S

مبدل آنالوگ آلوین H120S برای اتصال 2 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مبدل H120S دارای 2 پورت FXS می باشد.
213000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مبدل آنالوگ آلوین Allwin H110S  - Allwin H110S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ آلوین Allwin H110S

Allwin H110S

مبدل آنالوگ آلوین H110S برای اتصال 1 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مبدل H110S دارای 1 پورت FXS می باشد.
197000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مبدل آنالوگ آلوین Allwin H111  - Allwin H111
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ آلوین Allwin H111

Allwin H111

مبدل آنالوگ آلوین H111 برای اتصال 1 پایانه آنالوگ و یک خط تلفن آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این مبدل H111 می باشد که دارای 1 پورت FXS و 1 پورت FXO می باشد.
268000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT802  - Grandstream HT802
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT802

Grandstream HT802

مبدل آنالوگ گرنداستریم HT802 برای اتصال 2 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این مبدل HT802 می باشد که دارای 2 پورت FXS می باشد.
278000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT704  - Grandstream HT704
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT704

Grandstream HT704

مبدل آنالوگ گرنداستریم HT704 برای اتصال 4 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این مبدل HT704 می باشد که دارای 4 پورت FXS می باشد.
515000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT702  - Grandstream HT702
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT702

Grandstream HT702

مبدل آنالوگ گرنداستریم HT702 برای اتصال 2 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این مبدل HT702 می باشد که دارای 2 پورت FXS می باشد.
224000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT701  - Grandstream HT701
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT701

Grandstream HT701

مبدل آنالوگ گرنداستریم HT701 برای اتصال 1 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این مبدل HT701 می باشد که دارای 1 پورت FXS می باشد.
208000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT503  - Grandstream HT503
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT503

Grandstream HT503

مبدل آنالوگ گرنداستریم HT503 برای اتصال 1 پایانه آنالوگ و یک خط تلفن آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این مبدل HT503 می باشد که دارای 1 پورت FXS و 1 پورت FXO می باشد.
310000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT502  - Grandstream HT502
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT502

Grandstream HT502

مبدل آنالوگ گرنداستریم HT502 برای اتصال 2 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این مبدل HT502 می باشد که دارای 2 پورت FXS می باشد.
263000
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...