سیسکو

نوع نمایش :
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3650-24PS-L   - 3650-24PS-L
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3650-24PS-L

3650-24PS-L

سوئیچ سیسکو C3650-24PS-L از سری سوئیچ های 3650 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3650-24PS-S  - سوئیچ سیسکو C3650-24PS-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3650-24PS-S

سوئیچ سیسکو C3650-24PS-S

سوئیچ سیسکو C3650-24PS-S از سری سوئیچ های 3650 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-48T-S  -  C3850-48T-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-48T-S

C3850-48T-S

سوئیچ سیسکو C3850-48T-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3650-24FS-S - 3650-24FS-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3650-24FS-S

3650-24FS-S

سوئیچ سیسکو C3650-24FS-S از سری سوئیچ های 3650 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-24T-S - 3850-24T-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-24T-S

3850-24T-S

سوئیچ سیسکو C3850-24T-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-24T-L - 3850-24T-L
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-24T-L

3850-24T-L

سوئیچ سیسکو C3850-24T-L از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-24S-S -  C3850-24S-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-24S-S

C3850-24S-S

سوئیچ سیسکو 3850-24S-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-48T-L    - 3850-48T-L
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-48T-L

3850-48T-L

سوئیچ سیسکو C3850-48T-L از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-484P-S   - 3850-484P-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-484P-S

3850-484P-S

سوئیچ سیسکو C3850-48P-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-12XS-E  - 3850-12XS-E
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-12XS-E

3850-12XS-E

سوئیچ سیسکو 3850-12XS-E از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-24P-S - 3850-24P-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-24P-S

3850-24P-S

سوئیچ سیسکو 3850-24P-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-12S-S - 3850-12S-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-12S-S

3850-12S-S

سوئیچ سیسکو 3850-12S-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماژول سیسکو PVDM3-256 - PVDM3-256
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو PVDM3-256

PVDM3-256

PVDM ماژول پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) صدا می باشد .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماژول سیسکو PVDM3-128 - PVDM3-128
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو PVDM3-128

PVDM3-128

PVDM ماژول پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) صدا می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماژول سیسکو PVDM3-32 - PVDM3-32
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو PVDM3-32

PVDM3-32

PVDM ماژول پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) صدا می باشد
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماژول سیسکو GLC-T - GLC-T
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو GLC-T

GLC-T

ماژول مبدل SFP به اترنت می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماژول سیسکو PVDM3-64 - PVDM3-64
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو PVDM3-64

PVDM3-64

PVDM3-64
PVDM ماژول پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) صدا می باشد .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماژول سیسکو VWIC3-2MFT-T1/E1 - VWIC3-2MFT-T1/E1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو VWIC3-2MFT-T1/E1

VWIC3-2MFT-T1/E1

VWIC3-2MFT-T1/E1
ماژول سیسکو VWIC3-2MFT-T1/E1 برای راه اندازی خطوط E1 مورد استفاده قرار می گیرد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماژول سیسکو VWIC3-2MFT-G703 - VWIC3-2MFT-G703
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو VWIC3-2MFT-G703

VWIC3-2MFT-G703

VWIC3-2MFT-G703
ماژول سیسکو VWIC3-2MFT-G703 برای راه اندازی خطوط E1 مورد استفاده قرار می گیرد. پروتکل G.703 را ساپورت می کند .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960-8TC-L - WS-2960-8TC-L
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960-8TC-L

WS-2960-8TC-L

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960-8TC-L
سوئیچ سیسکو C2960G-8TC-L از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960 می باشد که 7 پورت 10/100 و 1 عدد هم پورت آپلینک اترنت گیگ و هم 1 عدد آپلینک SFP دارد . بصورت همزمان فقط از یک آپشن آپلینک آن میتوانید استفاده کنید یا اترنت و یا از فیبر .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960G-8TC-L - WS-2960G-8TC-L
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960G-8TC-L

WS-2960G-8TC-L

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960G-8TC-L
سوئیچ سیسکو C2960G-8TC-L از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960 می باشد که 7 پورت 10/100/1000 و 1 عدد هم پورت آپلینک اترنت گیگ و هم 1 عدد آپلینک SFP دارد . بصورت همزمان فقط از یک آپشن آپلینک آن میتوانید استفاده کنید یا اترنت و یا از فیبر .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماژول سیسکو VWIC2-2MFT-T1/E1 -  VWIC2-2MFT-T1/E1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو VWIC2-2MFT-T1/E1

VWIC2-2MFT-T1/E1

ماژول سیسکو VWIC2-2MFT-T1/E1 برای راه اندازی خطوط E1 مورد استفاده قرار می گیرد .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960G-24TC-L - WS-2960G-24TC-L
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960G-24TC-L

WS-2960G-24TC-L

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960G-24TC-L
سوئیچ سیسکو C2960G-24TC-L از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960 می باشد که 20 پورت 10/100/1000 و 4 عدد هم پورت آپلینک اترنت گیگ و هم 4 عدد آپلینک SFP دارد . بصورت همزمان فقط از یک آپشن آپلینک آن میتوانید استفاده کنید یا اترنت و یا از فیبر .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960-24TC-L - WS-2960-24TC-L
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960-24TC-L

WS-2960-24TC-L

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960-24TC-L
سوئیچ سیسکو C2960-24TC-L از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960 می باشد که 24 پورت 10/100 و دو عدد هم پورت آپلینک اترنت گیگ و فیبر دارد که اگر از یکی استفاده کردید از دیگری نمی توانید سرویس بگیرید بدین معنی که اگر کابل اترنت RJ45 به پورت آپلینک سوییچ متصل کردید دیگر بصورت همزمان نمی توانید از آپلینک فیبر آن استفاده کنید .
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...